fbpx
 
Menüü

Turvakaamerate andmekaitsetingimused

Broneeri

Turvakaamerate andmekaitsetingimused

 Kasutame Laidoneri KV OÜ (edaspidi hotell) territooriumil ja ruumides turvakaameraid erinevate andmesubjektide (sh kliendid, töötajad, koostööpartnerite töötajad ja esindajad) kaitsmiseks, ohutuse tagamiseks ja sisekorraeeskirjade järgimise tuvastamiseks.

Hotell kasutab kaameraid, järgides kõiki kohalduvaid andmekaitsealaseid õigusakte. Isikuandmete kaitsmisel lähtub hotell eelkõige Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679. Hotell kasutab kaameraid üksnes seaduslikel eesmärkidel ning juhul, kui selleks on olemas sobiv õiguslik alus Üldmääruse art 6 lg 1 järgi.

Isikuandmete vastutav töötleja on Laidoneri KV OÜ, aadress: Viljandi maakond, Viljandi linn, J. Laidoneri plats 8, 71020, registrikood: 12955595.

Kaamerate kasutamise õiguslik alus – õigustatud huvi.

Turvakaamerad on paigutatud selliselt, et jälgimisalasse jäävad sissepääsud, maja kolm väliskülge, üldkasutatavad alad (siseaatrium, restoran, terrass) ja köök. Sellest tulenevalt jäävad jälgimisalasse ning videosalvestistele ka nimetatud alades tegutsevad kliendid ja muud külastajad.

Jälgimissüsteemi lühike kirjeldus – reaalajas digitaalne ilma helisalvestamise võimeta salvestamine ööpäevaringselt ja järele vaatamisega.

Kaamerasalvestistele pääsevad ligi ainult hotelli juhtkond ning need töötajad, kelle jaoks see on vajalik, tulenevalt nende tööülesannetest konkreetses olukorras. Hotell tagab, et kaamerasalvestistele ei pääseks ligi õigustamata isikud, kasutades selleks juurdepääsupiiranguid.

Hotell ei edasta kaameratega kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a. uurimisorganitele, juhul, kui hotell on selleks kohustatud vastavalt õigusaktidele. Samuti võib hotell edastada isikuandmeid enda teenusepakkujatele, keda hotell kasutab enda äritegevuses. Nende hulgas on hotelli volitatud töötlejad, näiteks BRS Networks Baltics AS – ettevõte, kes pakub hotellile videovalve teenuse osutamist.

Kaamerasalvestisi säilitatakse 2 nädalat, pärast 2 nädala möödumist salvestise tekkimisest kustub salvestis automaatselt. Turvaintsidendi korral säilitatakse intsidendiga seotud salvestist kuni intsidendi lahendamiseni.

Hotell võib teha Andmekaitsetingimustes muudatusi, juhul, kui kaamerate kasutamise eesmärgid või tingimused muutuvad. Kehtivad Andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad hotelli veebilehel ning hotelli vastuvõtulauas.

Isiku kohta kogutud andmetega ning õigustatud huvi analüüsidega tutvumiseks palume esitada taotluse ettevõtte tegevjuhile kirjalikult e-postile park@parkhotelviljandi.ee

 

Ettevõtte juriidiline nimi: Laidoneri KV OÜ
Reg.nr: 12955595
KMKR: EE101893747
Aadress: Johan Laidoneri plats 8, Viljandi 71020, Eesti
Panga nimi: Swedpank
IBAN kood: EE782200221063228873
SWIFT kood: HABAEE2X
Telefon: +372 43 53300
E-mail: info@parkhotelviljandi.ee
Kodulehekülg: www.parkhotelviljandi.ee

Ava äppiga